Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25045
Title: Tình hình dạy và học ngữ âm tiếng Pháp ở phổ thông, ở khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp - Một số đề nghị
Authors: Nguyễn, Thị Ổn
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Keywords: Dạy học ngữ âm;Tiếng Pháp
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: Nguyễn, Thị Ổn. (2005). Tình hình dạy và học ngữ âm tiếng Pháp ở phổ thông, ở khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp - Một số đề nghị. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Abstract: Ở nước ta, cùng với chính sách mở cửa và sự phát triển của nền kinh tế thị trường, ngoại ngữ ngày càng đóng vai trò quan trọng. Học sinh của tất cả các trường THPT, của nhiều trường THCS đều được học ít nhất một ngoại ngữ. Ở một số thành phố lớn, học sinh còn được học ngoại ngữ từ tiểu học theo chương trình song ngữ…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25045
Language: vi
Format Extent: tr. 548-557
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00401.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.