Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25045
Title: Tình hình dạy và học ngữ âm tiếng Pháp ở phổ thông, ở khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp - Một số đề nghị
Authors: Nguyễn, Thị Ổn
Keywords: Dạy học ngữ âm;Tiếng Pháp
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 548-557
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25045
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00401.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.