Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25066
Title: Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong quan niệm của C. Mác và Ph. Ăngghen
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
Keywords: Con người;Tự nhiên;Tự nhiên;Ăngghen, Phriedrich, 1820-1893.;Triết học
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Nguyễn, Thị Thanh Huyền. (2002). Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong quan niệm của C. Mác và Ph. Ăngghen. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
Abstract: Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên là vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu khi mà sự ô nhiễm môi trường, sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, khủng hoảng sinh thái đang là mối đe dọa đối với nhân loại. Dường như tự nhiên đang “trả thù” chính con người. Đấy là lời cảnh báo mà cách đây hơn 100 năm Ph. Awnghen đã nhắc nhở con người trong quá trình con người tác động vào thiên nhiên…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25066
Language: vi
Format Extent: tr. 399-404
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00615.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.