Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2507
Title: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ANION HỮU CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG HÒA TAN KHOÁNG VẬT TREMOLIT (AMIANG) TẠI MỎ XÓM QUÝT XÃ YÊN BÀI, HUYỆN BA VÌ
Authors: Mai, Thị Nga
Keywords: Nghiên cứu;Hữu cơ;Ba Vì
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Mặc dù amiang thuộc nhóm amphibol đã bị cấm khai thác và sử dụng tuy nhiên những ảnh hưởng tiềm tàng của chúng đối với sức khoẻ con người thì vẫn còn Một báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới cho biết khoảng 125 triệu công nhân trên toàn thế giới tiếp xúc trực tiếp với amiang ở nơi làm việc và hơn 107.000 người thiệt mạng mỗi năm vì các bệnh có liên quan đến vật liệu này. Cho tới thời điểm này những nghiên cứu về amiang vẫn còn rất hạn chế. Một số công trình ở nước ngoài tập trung chủ yếu vào amiang chrysotil, trong đó phần lớn là những nghiên cứu về ảnh hưởng của loại vật liệu này đối với sức khoẻ người lao động. Những công trình nghiên cứu về amiang amphibol đặc biệt là nghiên cứu về khả năng bị hòa tan của amiang còn rất hạn chế.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2507
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001767.pdf
  • Description : 
  • Size : 358.94 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.