Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25073
Title: Một số kinh nghiệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở các nước châu Á đối với Việt Nam
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
Keywords: Công nghiệp hóa;Nông nghiệp;Nông nghiệp;Châu Á;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Mai, Thị Thanh Xuân. (2002). Một số kinh nghiệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở các nước châu Á đối với Việt Nam. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
Abstract: Trình bày 5 bài học lớn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của một số quốc gia mà Việt Nam có thể tham khảo, vận dụng để rút ngắn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của mình
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25073
Language: vi
Format Extent: tr. 554-566
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00617.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.