Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2509
Title: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ THỰC NGHIỆM GIỮA DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC VEN BIỂN VỚI CÁC THAM SỐ BÃO VÙNG BIỂN VEN BỜ VỊNH BẮC BỘ
Authors: Đào, Ngọc Mai
Keywords: Nghiên cứu;Thực nghiệm;Vịnh Bắc Bộ;Hải dương học
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Ở Việt Nam, khi bão tới, khí áp trong bão cũng làm cho mực nước biển biến động đáng kể. Khi bão đổ bộ vào bờ biển, khí áp vùng trung tâm bão có thể giảm xuống tới 974 mb so với khí áp chuẩn bằng 1013 mb. Vì vậy, có thể làm cho mực nước ven biển nơi bão tới dâng cao thêm lên khoảng 40 cm so với mực nước triều ở thời khoảng tương ứng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2509
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001768.pdf
  • Description : 
  • Size : 354.96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.