Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25114
Title: Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo một số hợp chất Fomazan chứa dị vòng Furran, Thiophen và Pirol
Authors: Trần, Thị Vân Thanh
Nguyễn, Đình Triệu
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
Keywords: Hợp chất Fomazan;Phương pháp tổng hợp;Khả năng tạo phức
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Trần, Thị Vân Thanh, Nguyễn, Đình Triệu. (2004). Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo một số hợp chất Fomazan chứa dị vòng Furran, Thiophen và Pirol. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
Abstract: Các hợp chất Fomazan là các chất màu hữu cơ được sử dụng làm thuốc nhuộm các loại sợi vải và sợi tổng hợp, đồng thời là một thuốc thử phân tích dùng tách chiết và xác định nhiều ion kim loại. trong các công trình trước đây, chúng tôi đã công bố phương pháp tổng hợp và khả năng tạo phức của một số Fomazan…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25114
Language: vi
Format Extent: tr. 256-262
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00761.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.