Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25127
Title: Một số xu hướng dạy học hiện đại và vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội
Authors: Đặng, Thị Lan
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
Keywords: Phương pháp giảng dạy;Xu hướng dạy học hiện đại;Đại học ngoại ngữ;Đại học Quốc gia Hà Nội;Giáo dục
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Đặng, Thị Lan. (2002). Một số xu hướng dạy học hiện đại và vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25127
Language: vi
Format Extent: tr. 38-46
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00620.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.