Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25132
Title: Vài suy nghĩ về các bản đồ du lịch xuất bản ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thanh Hải
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
Keywords: Bản đồ du lịch;Xuất bản;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Nguyễn, Thanh Hải. (2004). Vài suy nghĩ về các bản đồ du lịch xuất bản ở Việt Nam hiện nay. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
Abstract: Trong xu thế hội nhập quốc tế, cùng với sự phát triển kinh tế và sự gia tăng về thu nhập, cùng với trình độ dân trí không ngừng được nâng cao, ngành du lịch đã phát triển rất nhanh, nó mang lại nhiều lợi ích không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị, văn hóa, xã hội…có nhiều yếu tố tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển và điều không thể thiếu đối với bất cứ khách du lịch nào khi đến một nơi mới đó chính là bản đồ du lịch…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25132
Language: vi
Format Extent: tr. 50-52
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00764.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.