Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25139
Title: Vấn đề việc làm cho sinh viên chuyên ngành Luật sau tốt nghiệp
Authors: Đỗ, Thị Bích Nguyệt
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Keywords: Việc làm;Sinh viên ngành Luật
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: Đỗ, Thị Bích Nguyệt. (2005). Vấn đề việc làm cho sinh viên chuyên ngành Luật sau tốt nghiệp. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Abstract: Thực trạng vấn đề việc làm cho sinh viên ngành Luật hiện nay -- Nguyên nhân -- Một số giải pháp
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25139
Language: vi
Format Extent: tr. 37-43
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00415.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.