Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25150
Title: Nghiên cứu sử dụng lectin trong định loại một số Bacillus
Authors: Bùi, Phương Thuận
Vũ, Minh Đức
Nguyễn, Văn Dũng
Keywords: Lectin;Lectin;Bacillus
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Bùi, Phương Thuận, Vũ, Minh Đức, Nguyễn, Văn Dũng. (2002). Nghiên cứu sử dụng lectin trong định loại một số Bacillus. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
Abstract: Với bản chất là protein hoặc glycoprotein, không có nguồn gốc miễn dịch và không có hoạt tính enzym, lectin đã được nghiên cứu và sử dụng nhiều trong những năm gần đây để phát hiện và định loại các vi khuẩn gây bệnh. Chúng có những ưu điểm như: có thể được sử dụng để gây ngưng kết tế bào, để cô đặc hay phát hiện các đột biến bề mặt tế bào vi khuẩn…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25150
Language: vi
Format Extent: tr. 239-245
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00623.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.