Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25165
Title: Nghiên cứu một số thành phần và hoạt chất sinh học của nấm Linh chi Garnoderma Lucidum muôi trồng ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Chính
Vũ, Thành Công
Lý, Lan Phương
Đinh, Hồng Duyên
Phạm, Thùy Linh
Đặng, Xuyến Như
Dương, Hồng Dinh
Keywords: Nấm Linh chi Garnoderma Lucidum;Nghiên cứu
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 13-21
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25165
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00769.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.