Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25165
Title: Nghiên cứu một số thành phần và hoạt chất sinh học của nấm Linh chi Garnoderma Lucidum muôi trồng ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Chính
Vũ, Thành Công
Lý, Lan Phương
Đinh, Hồng Duyên
Phạm, Thùy Linh
Đặng, Xuyến Như
Dương, Hồng Dinh
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
Keywords: Nấm Linh chi Garnoderma Lucidum;Nghiên cứu
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Nguyễn, Thị Chính. et al. (2004). Nghiên cứu một số thành phần và hoạt chất sinh học của nấm Linh chi Garnoderma Lucidum muôi trồng ở Việt Nam. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
Abstract: Nấm Linh Chi Ganoderma lucidum (curt.Fr.) Karsten la loai nấm CO tên gọi là Hồng Chi, Xích Chi hay Linh Chi đỏ. Từ lâu đã được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi ở các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan... song thành phần và hoạt chất sinh học của chúng như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loai nào, công nghệ nuôi trồng trên nguyên liệu gì và trong điều kiện khí hậu sinh thái...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25165
Language: vi
Format Extent: tr. 13-21
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00769.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.