Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25170
Title: Nhà hải dương học hàng đầu Việt Nam
Authors: Đoàn, Bộ
Keywords: Nhà Hải dương học;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Đoàn, Bộ. (2016). Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội. Số 300, tr. 14-19
Abstract: Vào những năm 60 của thế kỷ trước, Tổ quốc đặt lên vai thế hệ thanh niên hai nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vinh quang là xây dựng Chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà. Mặc dù đất nước còn chiến tranh với bao khó khăn, gian khổ, nhưng xây dựng đất nước vẫn là nhiệm vụ chiến lược, đòi hỏi phải có một đội ngũ chuyên gia giỏi. Trong hoàn cảnh đó, Nhà nước đã gửi hàng ngàn thanh niên sinh viên sang Liên Xô học tập, tiếp nhận những tri thức khoa học tiên tiến về phục vụ đất nước. GS.TS. NGƯT Lê Đức Tố khi ấy thuộc lớp người này.
Description: TNS04936; 6 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25170
Language: vi
Appears in Collections:VNU Bulletin

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS04936.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.