Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25220
Title: Xây dựng tác phong công nghiệp trong nữ cán bộ, công chức các trường đại học
Authors: Vũ, Thị Phụng
Keywords: Tác phong công nghiệp;Nữ cán bộ công chức;Trường đại học
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Series/Report no.: Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Abstract: Trong bất cứ một lĩnh vực nào, hiệu quả công việc luôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phương pháp, tác phong và lề lối làm việc là một yếu tố vô cùng quan trọng. Trong những năm gần đây, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có các trường đại học bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến vấn đề “xây dựng văn hóa công sở, đặc biệt là tác phong công nghiệp của cán bộ, công chức”
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25220
Language: vi
Format Extent: Vũ, Thị Phụng. (2005). Xây dựng tác phong công nghiệp trong nữ cán bộ, công chức các trường đại học. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005, tr. 734-739
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00423.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.