Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25241
Title: Tác động của khí hậu và thiên tai đối với nông nghiệp Việt Nam, biện phát thích nghi để phát triển bền vững
Authors: Nguyễn, Văn Viết
Ngô, Tiền Giang
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Phát triển bền vững;Nông nghiệp;Thiên tai;Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Văn Viết, Ngô, Tiền Giang, Nguyễn, Anh Tuấn. (2013). Tác động của khí hậu và thiên tai đối với nông nghiệp Việt Nam, biện phát thích nghi để phát triển bền vững
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu đến năng suất, sản lượng cây trồng -- Những thiệt hại do thiên tai và quy luật diễn biến của chủng ở Việt Nam -- Biện pháp thích nghi để phát triển nông nghiệp bền vững...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25241
Language: vi
Format Extent: 10 tr.
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_05716.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.