Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25244
Title: Áp dụng kết quả nghiên cứu văn hóa dân gian nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy văn học dân gian ở đại học và phổ thông trung học
Authors: Phạm, Thu Yến
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Keywords: Văn học dân gian;Văn hóa dân gian;Chất lượng giảng dạy
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: Phạm, Thu Yến. (2005). Áp dụng kết quả nghiên cứu văn hóa dân gian nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy văn học dân gian ở đại học và phổ thông trung học. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn -- Nhữrng kết qủa nghiên cứu -- Phuong hướng nghiên cứu và ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành văn học dân gian
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25244
Language: vi
Format Extent: tr. 75-77
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00427.PDF
  • Description : 
  • Size : 2.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.