Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25644
Title: Phụ nữ An Giang trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)
Authors: Đào, Tố Uyên
Bùi, Thị Thu Hà
Hội nghị Khoa học Nữ lần thứ IIV, Hà Nội, 2002
Keywords: Phụ nữ;An Giang;Kháng chiến chống Mỹ;Lịch sử Việt Nam;Thời kỳ 1954-1975
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Đào, T.U., Bùi, T.T.H. (2002). Phụ nữ An Giang trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975). Hội nghị Khoa học Nữ lần thứ IIV, Hà Nội, 2002
Abstract: Phụ nữ Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đảm đang và sinh ra những anh hùng tài giỏi cho đất nước. Là một vùng đất mới gia nhập vào Tổ quốc gần 250 năm nay (từ 19757),phụ nữ An Giang cũng có những nét riêng làm phong phú, đậm nét rực rỡ hơn truyền thống của nữ giới trong cả nước. Đồng thời, phụ nữ An Giang cũng mang đầy đủ những đức tính của dân tộc, xứng đáng với truyền thống của phụ nữ cả nước: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25644
Language: vi
Format Extent: tr. 522-531
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00638.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.