Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25650
Title: Về kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh của học sinh Việt Nam lớp 6 khi đọc thầm
Authors: Đỗ, Thị Châu
Keywords: Kỹ năng đọc hiểu;Tiếng Anh;Học sinh;Việt Nam
Issue Date: 1999
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Đỗ, T.C. (1999). Về kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh của học sinh Việt Nam lớp 6 khi đọc thầm.
Abstract: Bài viết này tác giả muốn chứng minh rằng kỹ năng đọc hiểu tiếng nước ngoài (tiếng Anh) của học sinh lớp 6 khi đọc thầm nói chung và các mặt biểu hiện của nó nói riêng phát triển không đồng đều. Nguyên nhân là do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, nhưng theo tác giả yếu tố chủ quan như: khả năng tư duy, tính tích cực, khả năng nắm vững tiếng nước ngoài nói chung ... của học sinh đóng một vai trò quan trọng và quyết định đến chất lượng của kỹ năng đọc hiểu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25650
Language: vi
Format Extent: tr. 128-132
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00467.PDF
  • Description : 
  • Size : 3.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.