Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25753
Title: Thử tìm hiểu đôi nét về Xuân Hương truyện một kiệt tác của văn học cổ điển Hàn Quốc
Authors: Hoàng, Thị Yến
Hội nghị Khoa học Nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
Keywords: Văn học cổ điển;Truyện;Văn học Hàn Quốc;Ngôn ngữ
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Hoàng, T.Y. (2002).Thử tìm hiểu đôi nét về Xuân Hương truyện một kiệt tác của văn học cổ điển Hàn Quốc . Hội nghị Khoa học Nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25753
Language: vi
Format Extent: tr. 112-126
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00648.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.