Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/258
Title: NÊN CÓ TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VỀ NGƯỜI CHIẾN SĨ CỘNG SẢN TÀI CAO ĐỨC TRỌNG HOÀNG ĐÌNH GIONG
Authors: Hoàng Quảng, Uyên
Keywords: Văn học nghệ thuật;Hoàng Đình Giong
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/258
Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hoang Quang Uyen.pdf
  • Description : 
  • Size : 194.89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.