Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/259
Title: ĐỒNG CHÍ DƯƠNG MẠC THẠCH - NGƯỜI CHÍNH TRỊ VIÊN CỦA ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN
Authors: Nông Thị, Thuỷ
Keywords: Dương Mạc Thạch;Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/259
Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nong Thi Thuy.pdf
  • Description : 
  • Size : 84.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.