Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/261
Title: SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN MAI CHÂU TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP, CAN THIỆP MĨ
Authors: Vì Duy, Trang
Vì Văn, Dấng
Keywords: Mai Châu;Thực dân Pháp
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/261
Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vi Duy TRang.pdf
  • Description : 
  • Size : 167.69 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.