Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2636
Title: ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN VẬT CHẤT VÀ ĐẶC TÍNH CÔNG NGHỆ DOLOMIT KHU VỰC TỈNH HÀ NAM VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG
Authors: Nguyễn, Thế Hậu
Keywords: Nghiên cứu;Khoáng vật học;Công nghệ;Gạch không nung
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Hiện nay, công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng không nung đã mang lại nhiều kết quả tích cực như: tận dụng được nhiều nguồn nguyên liệu rẻ tiền hiện có tại các vùng miền, tạo ra được nhiều loại vật liệu xây dựng (VLXD) có giá thành thấp...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2636
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001773.pdf
  • Description : 
  • Size : 882.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.