Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2657
Title: ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU TRÚC KHỐNG CHẾ QUẶNG CHÌ KẼM VÙNG CHỢ ĐỒN – CHỢ ĐIỀN
Authors: Phạm, Diệu Linh
Keywords: Địa chất học;Quặng hóa;Quặng chì
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Vùng Chợ Đồn – Chợ Điền thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, là một trong những vùng quặng chì kẽm nổi tiếng, có chất lượng tốt nhất và trữ lượng lớn nhất nước ta. Vùng quặng đã được tìm kiếm, thăm dò và khai thác ở các mức độ khác nhau. Từ người Trung Quốc đến người Pháp và sau đó là nhà nước tổ chức khai thác với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, Tiệp Khắc. Sau đó, trong quá trình khảo sát đo vẽ và lập bản đồ địa chất ở các tỷ lệ khác nhau cùng với các công trình tìm kiếm khoáng sản chì kẽm, vùng Chợ Đồn – Chợ Điền đã được nghiên cứu khá kỹ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2657
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001783.pdf
  • Description : 
  • Size : 639.15 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.