Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2661
Title: CẤU TRÚC TINH THỂ VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA HẠT NANO PHERIT SPINEN NiY0,1Fe1,9O4 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL - GEL
Authors: Nguyễn, Thị Ly
Keywords: Tinh thể;Nghiên cứu;Nano;Vật lý nhiệt
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Khoa học nano đã bắt đầu từ thập kỷ 60 của thế kỉ trước và trong nhiều năm qua khoa học và công nghệ nano vẫn là một trong những lĩnh vực được ưu tiên nghiên cứu. Rất nhiều phương pháp nghiên cứu hiện đại ra đời để phục vụ cho lĩnh vực này như: phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM), kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM),…. Điều này đã và đang tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ nano và đưa hướng nghiên cứu vật liệu nano trở thành nhiệm vụ hàng đầu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2661
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001786.pdf
  • Description : 
  • Size : 634.08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.