Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2671
Title: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC, CHỐNG BỒI LẤP CỬA ĐỀ GI
Authors: Trương, Mạnh Chiến
Keywords: Nghiên cứu;Hải dương học;Chống bồi lấp;Cửa đề ghi
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Cửa Đề Gi và đầm Nước Ngọt nằm trên ranh giới phía Đông của xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ và xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Khu vực nghiên cứu có tọa độ (14o07’ - 14o11’N) và (109o08’- 109o14’E). Cửa Đề Gi là cửa thoát nước của hệ thống sông La Tinh với diện tích lưu vực 719 km2. Đây cũng là cửa thông thương với đầm Nước Ngọt phục vụ ra vào cho tàu thuyền đánh cá, giao thông vận tải, đồng thời cũng là cửa trao đổi nước biển với đầm phục vụ cho việc nuôi trồng thủy hải sản.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2671
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001789.pdf
  • Description : 
  • Size : 802.13 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.