Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2673
Title: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ Ô NHIỄM CHÌ TRONG ĐẤT TẠI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ CHÌ THÔN ĐÔNG MAI, XÃ CHỈ ĐẠO, HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN
Authors: TRẦN, THỊ DUNG
Keywords: Khoa học;Môi trường;Xử lý ô nhiễm;Tái chế chì
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Các làng nghề truyền thống ở Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp cho GDP của đất nước nói chung và đối với nền kinh tế nông thôn nói riêng. Tuy nhiên, ở hầu hết các làng nghề hoạt động sản xuất đều phát triển theo cơ chế tự phát, quy mô hộ gia đình, công nghệ sản xuất lạc hậu, do đó đã tạo ra vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động, của cộng đồng dân cư sinh sống trong làng nghề. Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”, trong đó có làng nghề tái chế chì Đông Mai. Theo quyết định này, đến hết năm 2007 làng nghề phải hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường, thực hiện di dời hoạt động tái chế chì ra khỏi khu dân cư, xây dựng hệ thống xử lý chất thải. Nhưng cho đến nay, việc xử lý vẫn chưa được thực hiện một cách hoàn thiện
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2673
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001792.pdf
  • Description : 
  • Size : 549.74 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.