Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2676
Title: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO MẬT THƯ ĐIỆN TỬ
Authors: TRỊNH, HÀ TRANG
Keywords: Toán học;Máy tính;Bảo mật;Thư điện tử
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Làm thế nào để khi gửi e-mail mà không ai khác ngoài người nhận có thể đọc được? Làm thế nào để thông tin khi truyền đi không bị mất hay bị đánh tráo? Hay làm thế nào người nhận biết được thông tin mà họ nhận được là chính xác hay không, nguyên vẹn hay đã bị thay đổi? Vì vậy, vấn đề bảo mật thư điện tử trong khi trao đổi thông tin trên mạng đãđược đặt ra. Đồng thời mong muốn này cũng đã kích thích nhiều người và các nhóm áp dụng các nguyên tắc như: sử dụng mật khẩu, mã hóa dữ liệu, giấu tin để đem lại một e-mail an toàn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2676
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001793.pdf
  • Description : 
  • Size : 476.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.