Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2678
Title: NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH ỐNG NANO CACBON BẰNG 8 – HYDROXYQUINOLINE VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ TÁCH MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG KHỎI NƯỚC
Authors: Cao, Thị Diệu
Keywords: Nghiên cứu;Nano;Hóa;Môi trường
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Hiện nay trên thế giới có nhiều phương pháp để xử lý ion kim loại nặng trong nước, trong đó đáng lưu ý là phương pháp hấp phụ với các ưu điểm nổi trội như công nghệ xử lý đơn giản, hiệu quả và tốc độ xử lý nhanh[21]. Một trong những vật liệu đang được quan tâm làm vật liệu hấp phụ là ống nano cacbon (CNT). Tuy nhiên hiệu quả xử lý, mức độ chọn lọc và độ nhậy của vật liệu này vẫn còn hạn chế. Việc sử dụng các ống nano cacbon biến tính là biện pháp quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả xử lý, độ chọn lọc các kim loại nặng. Bề mặt của ống nano cacbon có thể được biến tính bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như hình thành liên kết hóa học giữa các chất biến tính với bề mặt CNT hoặc hấp phụ vật lý của các chất biến tính lên CNT.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2678
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001794.pdf
  • Description : 
  • Size : 701.37 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.