Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2680
Title: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG VÀ ỨNG DỤNG
Authors: NGÔ, THỊ MINH NGUYỆT
Keywords: Toán;Tin học;Thiết kế;Thuật toán;Ứng dụng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thiết bị lưu trữ, bộ nhớ, tốc độ xử lý và các thiết bị ngoại vi,… máy tính đã trở nên thân thiện hơn với người sử dụng, cũng như tốc độ tính toán nhanh hơn rất nhiều. Nhờ đó mà rất nhiều bài toán lớn đã có khả năng thực thi và nhiều ứng dụng được đưa ra.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2680
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001795.pdf
  • Description : 
  • Size : 386.2 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.