Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2686
Title: Thực thi pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội
Other Titles: The implement about issuing the certificate of using land in Tay Ho district, Ha Noi city
Authors: Phạm, Thị Thảo
Keywords: Luật kinh tế;Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;Luật đất đai;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 117 tr.
Abstract: Luận văn làm rõ được những vấn đề lý luận của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luận văn cũng đã làm rõ được thực trạng pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức, thực thi pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luận văn đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Tây Hồ cũng như trên địa bàn thành phố Hà Nội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2686
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004861.pdf
  • Description : 
  • Size : 444.63 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.