Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2689
Title: Vai trò của pháp luật đối với việc xây dựng đạo đức thầy thuốc, thực trạng và giải pháp
Other Titles: The role of law in medically ethic construction, current situation and solution
Authors: Vũ, Thị Phấn
Keywords: Đạo đức thầy thuốc;Pháp luật Việt Nam;Luật y tế
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 117 tr.
Abstract: Luận văn này tập trung vào vai trò của pháp luật trong việc xây dựng đạo đức người thầy thuốc. Nhiệm vụ chính của luận văn là làm rõ hệ thống pháp luật Việt Nam có vai trò như thế nào trong điều chỉnh vấn đề này. Dựa vào đó,luận văn tiết lộ về thực trang và mang đến những giải pháp đề xuất nhằm nâng cao đạo đức người thầy thuốc và đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2689
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004862.pdf
  • Description : 
  • Size : 611.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.