Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2694
Title: Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại địa bàn tỉnh Nam Định
Other Titles: Decentralization of State management in Nam Dinh province
Authors: Hoàng, Tiểu Vân
Keywords: Ngân sách nhà nước;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Tài sản công
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 103 tr.
Abstract: - Về mặt lý luận, luận văn hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: Bản chất, vai trò, chức năng của NSNN; phân cấp quản lý NSNN, làm rõ cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách. Nội dung quan trọng trong cơ chế phân cấp nhằm quản lý ngân sách hiệu quả hơn, phát huy vai trò và chức năng của NSNN với tư cách là phương tiện vật chất duy trì sự tồn tại của bộ máy Nhà nước và công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế - xã hội. - Về thực tiễn, luận văn đã khái quát được thực trạng phân cấp quản lý NSĐP trên địa bàn tỉnh Nam Định, chỉ ra những tác động tích cực, những hạn chế còn tồn tại và những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để hoàn thiện cơ chế phân cấp quản ý thu chi ngân sách ở địa phương trong thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2694
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004864.pdf
  • Description : 
  • Size : 344.06 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.