Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2697
Title: Pháp luật về quản lý nợ công ở Việt Nam trước yêu cầu phát triển bền vững
Other Titles: Laws on public debt management in Vietnam with the requiements of sustainable development
Authors: Lưu, Thị Hiền
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Tài sản công;Quản lý nợ công
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 92 tr.
Abstract: - Nghiên cứu toàn diện về lý luận cũng như thực trạng pháp luật về quản lý nợ công ở Việt Nam trước yêu cầu phát triển bền vững, cung cấp một cái nhìn mới mẻ hơn về các bộ phận cấu thành của nợ công theo chuẩn mực quốc tế; yêu cầu phát triển bền vững đối với quản lý nợ công và pháp luật về quản lý nợ công; tác động của quản lý nợ công đến sự phát triển bền vững. - Đưa ra những đề xuất để hoàn thiện pháp luật và áp dụng pháp luât quản lý nợ công trước yêu cầu phát triển bền vững hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2697
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004865.pdf
  • Description : 
  • Size : 460.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.