Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2701
Title: Nghiên cứu đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với sự hỗ trợ của công nghệ viễn thám và GIS
Authors: Vũ, Duy Tiến
Keywords: Quản lý;Tài nguyên;Trượt lở;Sơn La;Môi trường
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Trượt lở đất là một dạng tai biến vừa có tính chất tiềm ẩn vừa có tính chất hiểm họa. Trượt lở đất gây rất nhiều thiệt hại lớn, những khó khăn bất lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân. Tai biến trượt lở khiến môi trường cảnh quan bị hủy hoại Việc nghiên cứu và thành lập bản đồ nguy cơ tai biến trượt lở là nhu cầu cần thiết. Quá trình nghiên cứu, đánh giá trượt lởđất cóý nghĩa khoa học và thực tiễn to lớn vì trước hết kết quảđưa ra khách quan và trung thực về sự biến đổi môi trường tự nhiên dưới sự chi phối của các hiện tượng và quy luật tự nhiên cũng như bởi các tác động có hại của con người. Tại Việt Nam, tai biến trượt lở này xảy ra thường xuyên ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La là một huyện điển hình về khả năng xảy ra trượt lở.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2701
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001800.pdf
  • Description : 
  • Size : 323.47 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.