Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2703
Title: Cầm cố tài sản và thế chấp tài sản tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu ( GP.Bank)
Other Titles: ledge of property and mortage of property at Global Petro Commercial Joint Stock Bank (GP.Bank)
Authors: Dương, Thị Phương Liên
Keywords: Cầm cố tài sản;Thế chấp tài sản;Luật ngân hàng;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 81 tr.
Abstract: Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về cầm cố tài sản và thế chấp tài sản, đánh giá tầm quan trọng của các biện pháp bảo đảm trong hoạt động tín dụng. Trên cơ sở phân tích luật thực định về cầm cố tài sản và thế chấp tài sản, luận văn liên hệ với thực tiễn hoạt động tại Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu, từ đó tìm ra những bất cập, khó khăn trong việc xác định tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm. Luận văn đã đi sâu vào nghiên cứu để chỉ ra những điểm mới và những bất cập của pháp luật hiện nay ảnh hưởng đến quá trình nhận tài sản bảo đảm, thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm của các ngân hàng. Từ đó luận văn đưa ra giải pháp kiến nghị sửa đổi bổ sung một số quy định của pháp luật về cầm cố tài sản và thế chấp tài sản. Đặc biệt từ việc nghiên cứu hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu, luận văn đã đưa ra các giải pháp hiệu quả để thu hồi vốn cho vay của Ngân hàng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2703
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004867.pdf
  • Description : 
  • Size : 490.93 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.