Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2709
Title: Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng thi công xây dựng công trình
Other Titles: Civil responsibilities in the case of breaking executive construction contracts
Authors: Đinh, Văn Trường
Keywords: Trách nhiệm dân sự;Hợp đồng xây dựng;Vi phạm hợp đồng;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 118 tr.
Abstract: - Luận văn đã làm rõ lý luận về hợp đồng nói chung và hợp đồng thi công xây dựng nói riêng; - Phân tích, đánh giá và chỉ rõ một số vướng mắc trong quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thi công xây dựng; - Đề xuất một số phương hướng và giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thi công xây dựng; - Là nguồn tài liệu tham khảo cho các cá nhân học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan đến quản lý xây dựng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2709
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004868.pdf
  • Description : 
  • Size : 443.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.