Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2711
Title: “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG TRÊN CƠ SỞ Cu2O XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT THUỐC PHÓNG”
Authors: Đoàn, Thị Ngãi
Keywords: Hóa Vô Cơ;Quang hóa;Nghiên cứu
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Xác định thành phần pha bằng phân tích phổ nhiễu xạ tia X trên thiết bị X’Pert Pro tại Viện Hoá học - Vật liệu/ Viện Khoa học và Công nghệ quân sự. Kích thước và hình dạng của hạt Cu2O được xác định bằng phương pháp chụp ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) tại Viện Khoa học Vật liệu/Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thành phần hoá học được xác định trên thiết bị phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX) trên thiết bị LA 6490 tại Trung tâm Comfa/ Viện Khoa học Vật liệu/Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2711
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001803.pdf
  • Description : 
  • Size : 852.31 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.