Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2712
Title: Thực trạng thi hành pháp luật bảo hiểm y tế tự nguyện ở Việt Nam
Other Titles: The situation of legal execution of voluntary health insurance in Vietnam
Authors: Doanh, Thị Ngọc Tú
Keywords: Luật bảo hiểm y tế;Bảo hiểm y tế tự nguyện;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 84 tr.
Abstract: Luận văn đã tổng hợp, khái quát được thực trạng thi hành pháp luật bảo hiểm y tế tự nguyện trong những năm qua ở Việt Nam. Qua đó chỉ ra những thành tựu và những bất cập còn tồn tại để rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình lập pháp và quản lý. Ngoài ra đề tài cũng đưa ra một số mô hình bảo hiểm y tế tự nguyện ở các nước trong khu vực cũng như trên thế giới để thấy được ưu cũng như nhược điểm của mô hình này. Dựa trên những cơ sở đó, luận văn đưa ra quan điểm cũng như những giải pháp nhằm giúp cho việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế tự nguyện nói riêng và bảo hiểm y tế nói chung trong tương lai.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2712
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004869.pdf
  • Description : 
  • Size : 452.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.