Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2715
Title: Tội phạm và dẫn độ tội phạm trong lĩnh vực hàng không quốc tế
Other Titles: Criminals and extradition of criminals in international aviation
Authors: Đỗ, Thị Quyên
Keywords: Tội phạm;Dẫn độ tội phạm;Hàng không quốc tế
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 94 tr.
Abstract: Luận văn đã phân tích, tổng hợp các quy định về tội phạm xâm phạm an ninh hàng không quốc tế và công tác dẫn độ loại tội phạm này theo các điều ước quốc tế đa phương có liên quan. Trên cơ sở phân tích những ưu điểm và hạn chế trong việc quy định các hành vi phạm tội xâm phạm an ninh hàng không như Công ước Tokyo năm 1963 về tội phạm và một số hành vi khác thực hiện trên tàu bay, Công ước Lahay năm 1970 về trừng trị việc chiếm giữ bất hợp pháp tàu bay, Công ước Montreal năm 1971 về trừng trị những hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng, Nghị định thư Montreal năm 1988 về trừng trị các hành vi bạo lực, bất hợp pháp tại cảng hàng không quốc tế...Luận văn đã đưa ra cái nhìn tổng quan hơn về các hành vi phạm tội hàng không quốc tế, cho thấy mức độ nguy hiểm của hành vi đó đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác của các chủ thể của luật quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm xâm phạm an ninh hàng không quốc tế và hợp tác quốc tế về dẫn độ tội phạm. Trong quá trình phân tích các quy định của pháp luật quốc tế về tội phạm xâm phạm an ninh hàng không quốc tế, luận văn cũng viện dẫn các quy định tương ứng có liên quan của pháp luật Việt Nam, thể hiện được sự tương thích của Việt Nam trong quá trình “nội luật hóa” các quy định của điều ước quốc tế Việt Nam đã gia nhập. Luận văn cũng đưa ra những số liệu về tình hình đấu tranh chống tội phạm hàng không và công tác dẫn độ tội phạm nói chung và dẫn độ tội phạm hàng không nói riêng của Việt Nam trong những năm qua, phân tích những định hướng để nâng cao hiệu quả của công tác này trong tình hình mới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2715
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004870.pdf
  • Description : 
  • Size : 323.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.