Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2716
Title: Quyền cá nhân đối với hình ảnh theo pháp luật Việt Nam
Other Titles: THE PERSONAL RIGHT FOR AN IMAGE IN THE LAW OF VIETNAM
Authors: Trần, Thị Hằng
Keywords: Quyền cá nhân;Quyền nhân thân;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 96 tr.
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu sâu, hệ thống hóa các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền cá nhân về hình ảnh, ngoài ra luận văn còn nêu bật lên thực tế của các hành vi xâm phạm hình ảnh, thực trạng áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền cá nhân về hình ảnh trong thực tiễn hiện nay. Từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới về các quy định quyền cá nhân về hình ảnh.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2716
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004871.pdf
  • Description : 
  • Size : 431.83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.