Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2717
Title: Pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng ở Việt Nam
Other Titles: The legislation on value-added bill in Vietnam
Authors: Hoàng, Thị Thanh Hải
Keywords: Hóa đơn giá trị gia tăng;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 82 tr.
Abstract: Thứ nhất, luận văn đã hệ thống một cách ngắn gọn, súc tích một số vấn đề cơ bản nhất lý luận về hóa đơn và pháp luật hóa đơn GTGT. Thứ hai, luận văn đã phân tích, đánh giá tương đối chi tiết thực trạng của pháp luật về hóa đơn GTGT chủ yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội qua các hoạt động về tạo, phát hành, sử dụng và quản lý cũng như việc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn GTGT. Từ đây, ghi nhận một số kết quả đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế khi thực hiện pháp luật hóa đơn GTGT. Thứ ba, luận văn đã tóm tắt những yêu cầu, phương hướng hoàn thiện pháp luật về hóa đơn GTGT và đề xuất một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hóa đơn GTGT.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2717
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004872.pdf
  • Description : 
  • Size : 343.33 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.