Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2748
Title: Quyền của người bị tạm giam trước khi xét xử - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn
Other Titles: Rights of detainees before trial - Some issues of theory and practice
Authors: Tiêu, Phương Thúy
Keywords: Người bị tạm giam;Quyền công dân;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 103 tr.
Abstract: Luận văn “Quyền của người bị tạm giam trước khi xét xử - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn” đã đưa ra cái nhìn tổng quan về người bị tạm giam trước xét xử trong mối liên hệ giữa các tiêu chí Quốc tế về quyền con người và pháp luật quốc gia của Việt Nam. Đặc biệt là với cách tiếp cận dựa trên quyền, luận văn khẳng định các quyền của người bị tạm giam trước khi xét xử là tự nhiên, bẩm sinh và nhà nước chỉ có thể ghi nhận, bảo đảm chứ không có quyền ban phát các quyền đó. Luận văn cũng đã nêu bật được một số thành tựu trong việc bảo đảm các quyền cho người bị tạm giam trước khi xét xử ở Việt Nam, đặc biệt là trong việc đảm bảo các điều kiện ăn, mặc, ở; quyền không bị tra tấn; không bị bắt, giam một cách tùy tiện; về quyền được đối xử nhân đạo; quyền được xét xử công bằng… Đồng thời, luận văn chỉ ra được một số hạn chế, đặc biệt là về mặt pháp luật trong việc bảo đảm các quyền của người bị tạm giam trước khi xét xử. Cuối cùng luận văn đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả đảm bảo các quyền cho người bị tạm giam trước khi xét xử ở Việt Nam. Từ đó khẳng định rõ ràng rằng, những quyền mà người bị tạm giam được hưởng là chính đáng và nhà nước phải có nghĩa vụ bảo đảm cho các quyền đó được thực thi.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2748
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004873.pdf
  • Description : 
  • Size : 471.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.