Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2771
Title: Người tiến hành tố tụng trong tòa án nhân dân theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam
Other Titles: The proceedings conducted in the People's Court under the provisions of the Criminal Procedure Code Vietnam
Authors: Nguyễn, Thị Diệu Hiền
Keywords: Người tiến hành tố tụng;Tòa án Nhân dân;Luật tố tụng hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 104 tr.
Abstract: Xây dựng nên khái niệm người tiến hành tố tụng hình sự trong Toà án nhân dân, chỉ rõ ra nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn của họ trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự. Qua đó so sánh về sự khác nhau giữa người tiến hành tố tụng hình sự trong Toà án nhân dân ở một số nước Tổng hợp những thay đổi trong quy định của luật tố tụng hình sự Việt Nam từ năm 1946 đến nay về người tiến hành tố tụng hình sự trong Toà án nhân dân Đề xuất những định hướng, giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về người tiến hành tố tụng hình sự trong Toà án nhân dân 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể khai thác vận dụng những kết quả nghiên cứu của luận văn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong quá trình xét xử vị án hình sự để đem lại kết quả khách quan, minh bạch trong vụ án hình sự, tránh làm oan sai người vô tội cũng như việc bỏ lọt tội phạm.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2771
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004875.pdf
  • Description : 
  • Size : 449.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.