Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2798
Title: Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài Thương mại theo Quy định của pháp luật Việt Nam
Other Titles: Jurisdiction of commercial arbitration tribunal in accordance with the law of Vietnam
Authors: Đặng, Minh Phương
Keywords: Trọng tài thương mại;Luật kinh tế;Hội đồng trọng tài;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 104 tr.
Abstract: Đề tài nghiên cứu về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam một cách toàn diện và có hệ thống trên cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật trọng tài thương mại. So sánh một số điểm tương đồng và khác biệt giữa quy định về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thương mại tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới. Phân tích, luận giải các quy định về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thương mại trên thực tiễn thi hành pháp luật và phân tích một số tình huống thực tế. Đồng thời phân tích các điểm bất cập của các quy định này trong tình hình hiện nay. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thương mại, cụ thể cần sửa đổi những điều khoản nào của các văn bản pháp luật có liên quan
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2798
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004876.pdf
  • Description : 
  • Size : 342.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.