Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2814
Title: Pháp luật về dịch vụ kiểm toán độc lập ở Việt Nam
Other Titles: Law for independent audit services in Viet Nam
Authors: Nguyễn, Thị Khuyên
Keywords: Dịch vụ kiểm toán;Kiểm toán độc lập;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 79 tr.
Abstract: Đề tài đã tập trung nghiên cứu pháp luật về dịch vụ kiểm toán độc lập ở Việt Nam. Phân tích những thành tựu và hạn chế của pháp luật kiểm toán trong quá trình triển khai áp dụng, từ đó đưa ra một số hương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ kiểm toán độc lập ở nước ta hiện nay. Góp phần xây dựng hệ thống pháp luật kiểm toán ngày một hoàn thiện, đồng bộ, là hành lang pháp lý tốt cho dịch vụ kiểm toán độc lập phát triển và hoạt động có hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế hội nhập.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2814
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004879.pdf
  • Description : 
  • Size : 326.12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.