Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2913
Title: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG, THẢI BỎ THỦY NGÂN TỪ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ PHÙ HỢP
Authors: Vũ, Minh Hải Tuyền
Keywords: Nghiên cứu;khoa học môi trường;Thủy ngân;Y tế
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Thuốc và các thiết bị chứa thủy ngân tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, mặc dù chúng đã được sử dụng rộng rãi trong quá khứ. Nhiệt kế và huyết áp kế chứa thủy ngân đã được phát minh trong thế kỷ 18 và 19, trong đầu thế kỷ 21, việc sử dụng chúng đã giảm và bị cấm ở một số quốc gia, khu vực và trường đại học [7]. Tuy nhiên tại Việt Nam, việc sử dụng các loại thiết bị này vẫn còn là phổ biến.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2913
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001808.pdf
  • Description : 
  • Size : 690.95 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.