Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2948
Title: NGHIÊN CỨU HIỆU SUẤT SINH METAN CỦA MỘT SỐ CHẤT THẢI HỮU CƠ ĐẶC TRƯNG TRONGQUÁ TRÌNH PHÂN HỦY YẾM KHÍ
Authors: ĐỖ, VĂN VƯƠNG
Keywords: Nghiên cứu;Hóa môi trường;Metan;Chất thải hữu cơ
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Biogas-chứa một lượng lớn khí metan, có khả năng cung cấp năng lượng rất tốt, khí này được sinh ra trong quá trình các VSV yếm khí phân hủy các chất hữu cơ-là một hướng đi đang được chú ý. Chúng ta có thể tận dụng các chất hữu cơ trong rác thải để tạo ra năng lượng phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Vấn đề đặt ra ở đây là với một lượng rác thải chứa chất hữu cơ ta có thể thu được bao nhiêu metan, có hiệu quả kinh tế không khi ta đem rác thải đó đi lên men để sinh metan?
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2948
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.