Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2949
Title: BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT ĐẤT CỠ TRUNG BÌNH (MESOFAUNA) TRONG LỚP THẢM RỤNG THỰC VẬT RỪNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ
Authors: LÊ, XUÂN SƠN
Keywords: Khoa học;Môi trường;Thực vật;Động vật;Vườn quốc gia;Cát bà
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: VQG Cát Bà có các hệ sinh thái đặc biệt, phát triển trên núi đá vôi với thời gian phát triển qua hàng triệu năm. Cùng với tính chất đảo đã tạo cho Cát Bà nói chung và các hệ sinh thái trên đảo Cát Bà nói riêng tính biệt lập và ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, VQG Cát Bà còn nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, chịu ảnh hưởng của không khí biển, gió mùa đông bắc lạnh. Từ đó tạo nên khu hệ động vật, đặc biệt là khu hệ động vật không có khả năng di chuyển trên nước, không có sự gắn kết, liên hệ với các hệ sinh thái trên đất liền có thể hình thành nên các đặc điểm về đơn vị phân loài, hình thái riêng mà ở những nơi khác không có được.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2949
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001818.pdf
  • Description : 
  • Size : 376.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.