Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/295
Title: Quá trình cố định nitơ trong rừng ngập mặn Cần Giờ và các vi sinh vật tham gia
Authors: Đinh Thúy, Hằng
Keywords: Cố định nitơ;Rừng ngập mặn;Vi khuẩn kỵ khí
Issue Date: 2015
Abstract: Trầm tích trong rừng ngập mặn thường bị hạn chế về nitơ và phosphor. Nitơ ở dạng khí hoà tan là nguồn dự trữ lớn tại vùng sinh thái này, do vậy các vi sinh vật cố định nitơ có vai trò vô cùng quan trọng ở đây. Tại rừng ngập mặn Cần Giờ chúng tôi đã xác định được hàm lượng nitơ tổng số cao nhất ở 2-3 cm bề mặt trầm tích (342 nmol.kg1) và giảm dần theo độ sâu, thể hiện sự đóng góp của nitơ rửa trôi từ đất liền đối với trầm tích bề mặt và vai trò của vi sinh vật cố định nitơ bản địa trong việc duy trì nguồn nitơ ở lớp trầm tích dưới bề mặt. Thông qua phương pháp khử acetylene, nitrogenase được xác định hầu như không có hoạt tính ở trầm tích bề mặt mà tập trung chủ yếu ở độ sâu dưới 5 cm, là nơi có môi trường thiếu ôxy. Phân tích thư viện gen nifH mã hoá cho dinitrogenase reductase của phức hợp nitrogenase cho phép xác định mức độ đa dạng cao của vi sinh vật cố định nitơ ở cả lớp trầm tích bề mặt và lớp trầm tích sâu dưới 5 cm, trong đó các nhóm vi khuẩn kỵ khí như Desulfovibrio hay Geobacter chiếm ưu thế. Điều này cho thấy sự khác biệt rõ rệt của quần thể vi sinh vật cố định nitơ ở rừng ngập mặn so với các vùng rễ lúa hay các cây họ đậu, nơi có các loài hiếu khí (Rhizobium, Agrobacter …) chiếm ưu thế.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/295
Appears in Collections:IMBT - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dinh-Thuy-Hang.pdf
  • Description : 
  • Size : 282.9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.