Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2950
Title: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ TIỀN LỌC PHỦ NANO BẠC ỨNG DỤNG TRONG THIẾT BỊ LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG XÚC TÁC QUANG
Authors: QUÁCH, THỊ NGỌC HÀ
Keywords: Nghiên cứu;Môi trường;Nano bạc;Xúc tác quang
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Bạc đã được biết đến từ xa xưa là một nguyên tố với hoạt tính kháng khuẩn tự nhiên mạnh nhất. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ nano, hoạt tính kháng khuẩn của bạc đã được tăng lên rất nhiều lần, và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực để sử dụng cho mục đích khử trùng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2950
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.